Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


Pytanie: Czy mogę ubezpieczyć pojazd na polskich tablicach?

Odpowiedź: Aby ubezpieczyć pojazd w Holandii, musi on być zarejestrowany na żółtych tablicach rejestracyjnych czyli w holenderskim urzędzie transportowym (RDW).


Pytanie: Czy ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe?

Odpowiedź: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczych pojazdów mechanicznych jest w Holandii ubezpieczeniem obowiązkowym.


Pytanie: Kto jest zobowiązany do zakupu ubezpieczenia OC?

Odpowiedź: Obowiązkowi temu podlegają posiadacze zarejestrowanych na terenie Holandii pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep i naczep, pojazdów wolnobieżnych, pojazdów historycznych, pojazdów mechanicznych.


Pytanie: Co zrobić jeśli sprzedam pojazd ubezpieczony w Polisa.nl?

Odpowiedź: W ciągu 2 tygodni od dnia sprzedania należy dostarczyć do nas dokument Vrijwaringsbewijs, który otrzymasz w RDW w momencie wyrejestrowania pojazdu. Jeżeli dokument ten zostanie dostarczony po okresie 2 tygodni, ubezpieczenie zostanie zakończone z dniem dostarczenia dokumentu. Więcej informacji na stronie RDW: www.rdw.nl/Verkopen


Pytanie: Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie OC?

Odpowiedź: Ubezpieczenie OC zawierane jest zazwyczaj na okres dwunastu miesięcy i ulega automatycznemu przedłużeniu, w przypadku gdy posiadacz pojazdu nie wypowie umowy w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc przed końcem obecnego okresu ochrony.


Pytanie: Czy mogę ubezpieczyć pojazd przeznaczony na eksport?

Odpowiedź: Niestety nie ubezpieczamy pojazdów na okres krótszy niż 1 rok lub przeznaczonych na eksport.


Pytanie: W jaki sposób otrzymam polisę?

Odpowiedź: Polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia zostanie wysłana przesyłką listową.


Pytanie: Jak długo muszę czekać na zieloną kartę?

Odpowiedź: W momencie kiedy polisa zostanie zaakceptowana zielona karta zostanie wyslana na adres e-mail. W ciagu kilku dni zostanie ona takze przeslana na adres domowy. Zieloną kartę otrzymasz więc maksymalnie w ciągu jednego miesiąca. W przypadku nie otrzymania listu z zieloną kartą prosimy o kontakt telefoniczny.


Pytanie: Na jakiej podstawie wyliczana jest składka ubezpieczeniowa?

Odpowiedź: Czynnikami, które w głównej mierze wpływają na wysokość składki są:
- rodzaj pojazdu,
- wiek pojazdu,
- pojemność silnika,
- wiek właścicieli/użytkowników pojazdu,
- historia wcześniejszych ubezpieczeń OC właścicieli/użytkowników,
- miejsce zamieszkania
- dotychczasowe zniżki/zwyżki.


Pytanie: W jaki sposób mogę zapłacić za ubezpieczenie?

Odpowiedź: Opłata za ubezpieczenie pobierana jest automatycznie z konta bankowego podanego podczas otwierania polisy ubezpieczeniowej. (Automatic Incasso)


Pytanie: Czy płatności mogą być pobierane z polskiego konta bankowego?

Odpowiedź: Niestety nie. Automatyczne pobieranie opłaty z konta (incasso) możliwe jest tylko w holenderskim banku. Oznacza to, że musisz posiadać holenderskie konto bankowe, aby ubezpieczyć pojazd w Holandii.


Pytanie: Ile kosztuje wasza usługa?

Odpowiedź: Nigdy nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat lub prowizji. Jedyną opłatę jaką doliczamy na początku to €10 kosztów administracyjnych za przygotowanie ubezpieczenia.


Pytanie: Czy mając samochodód z holenderskimi tablicami rejestracyjnymi muszę posiadać zieloną kartę jadąc do Polski?

Odpowiedź: Jadąc poza granicę Holandii należy mieć w posiadaniu zieloną kartę, aby móc udokumentować policji, że posiada się ubezpieczenie.

Pytanie: Co to jest podatek 21%?

Odpowiedź: Jest to podatek, który wyznaczył rząd na większość składek ubezpieczeniowych. Podatek ten przekazujemy od Ciebie do urzędu skarbowego.


Pytanie: Jak zgłosić szkodę?

Odpowiedź: Zadzwoń pod numer 088 1021 544 lub wyślij zgłoszenie na adres info@polisa.nl. Szczegóły na temat zgłaszania szkody znajdziesz na stronie: https://polisa.nl/informowanie-o-szkodzie.html


Pytanie: W jaki sposób otrzymam wypłatę odszkodowania?

Odpowiedź: Sposób wypłaty odszkodowania deklarujesz podczas wypełniania dokumentów likwidacyjnych. Najbardziej popularnym sposobem jest wypłata za pośrednictwem przelewu bankowego.


Pytanie: Czy mogę ubezpieczyć pojazd na inną osobę?

Odpowiedź: Niestety nie ma takiej możliwości. Możemy jedynie dołączyć Twojego partnera/partnerkę jako osobę współużytkującą pojazd.


Pytanie: W jaki sposób otrzymam wypłatę odszkodowania?

Odpowiedź: Sposób wypłaty odszkodowania deklarujesz podczas wypełniania dokumentów likwidacyjnych. Najbardziej popularnym sposobem jest wypłata za pośrednictwem przelewu bankowego.


Pytanie: Jak mogę zrezygnować z ubezpieczenia OC?

Odpowiedź: Umowę OC można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed końcem jej trwania.


Pytanie: Co to jest Ubezpieczenie na pokrycie kosztów pomocy prawnej?

Odpowiedź: Za jedyne € 4,74 miesięcznie otrzymasz ubezpieczenie od kosztów prawnych związanych z uzyskaniem odszkodowania od sprawcy wypadku. Jeżeli po kolizji strona przeciwna wycofa się nagle z oświadczenia o winie, to trudno będzie uzyskać odszkodowanie. Poczucie bezpieczeństwa daje fakt, że w takiej sytuacji można skorzystać z fachowej pomocy prawnej bez martwienia się o koszty. Ubezpieczenie na pokrycie kosztów pomocy prawnej dotyczące ruchu drogowego otrzymasz pomoc prawną chcąc uzyskać odszkodowanie od osób trzecich, jak na przykład w przypadku szkód i szkód prowadzących do zmniejszenia się wartości Twojego samochodu, obrażeń ciała pasażerów, uszkodzenia odzieży i bagażu.


Pytanie: Co to jest Ubezpieczenie od szkód dla pasażerów?

Odpowiedź: Jeżeli chcesz mieć 100% pewności, że pasażerowie Twojego samochodu w każdych okolicznościach otrzymają odszkodowanie doznanych przez nich szkód to wybierz ubezpieczenie od szkód dla pasażerów. Dzięki temu ubezpieczeniu masz pewność, że pokrywane będą szkody materialne, obrażenia ciała, szkody będące wynikiem innych szkód, jak na przykład: uszkodzenia odzieży, bagażu, koszty medyczne, utrata dochodów jako konsekwencja obrażeń ciała oraz ewentualna tymczasowa pomoc domowa. Ubezpieczenie to ubezpiecza także kierowcę pojazdu. Za jedyne € 4,84 miesięcznie otrzymasz ubezpieczenie do kwoty aż € 1.000.000. - za każde zdarzenie.


Pytanie: Czy muszę być zameldowany na terenie Holandii, aby ubezpieczyć pojazd?

Odpowiedź: Jeżeli nie posiadasz meldunku na terenie Holandii, nie możesz ubezpieczyć pojazdu w żadnej holenderskiej ubezpieczalni. Ubezpieczyciel ma prawo zakończyć ubezpieczenie z datą rozpoczęcia. W przypadku kolizji ubezpieczyciel nie pokryje kosztów powstałej szkody.


Pytanie: Czy muszę być właścicielem pojazdu, który chce ubezpieczyć?

Odpowiedź: Tego problemu nie da się rozwiązać, nawet ubezpieczając pojazd na przyjaciela lub członka rodziny w Holandii. Przy zakładaniu ubezpieczenia ubezpieczyciel zawsze sprawdza pokrewieństwo pomiędzy właścicielem, a regularnym kierowcą pojazdu.


Pytanie: Co się stanie jeśli nie zapłacę za ubezpieczenie?

Odpowiedź: Numer rejstracyjny pojazdu zostanie wyrejestrowany z systemu RDW. Do posiadacza rejestracji zostanie wysłane pisemne ostrzeżenie z prośbą o podanie gdzie pojazd jest ubezpieczony. Jeśli nie zareagujesz na wezwanie z RDW otrzymasz karę w wysokości do 400€ + koszty administracyjne. Ponieważ nie bedziesz posiadał już ubezpieczenia ze względu na nieuregulowane płatności zostaniesz wprowadzony do rejestru osób nie płacących CIS (Centraal Informatie Systeem). Widoczne jest to dla wszystkich ubezpieczycieli i może doprowadzić do trudności przy zakładaniu nowego ubezpieczenia. Prowadzenie pojazdu nie posiadającego ważnego ubezpieczenia jest zabronione i karalne.


Pytanie: Czy mogę posiadać(na swoje nazwisko) dwa auta, co za tym idzie dwa ubezpieczenia zachowując wszystkie zniżki?

Odpowiedź: Jeśli posiada się dwa auta w Polisa.nl możliwe jest dopasowanie zniżki na drugi samochód rodzinny (nie wszystkie ubezpieczalnie działają w ten sposób). Niestety zniżki, które zostały zbudowane można dopasować tylko i wyłącznie do jednego pojazdu.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń Kontakt

Polisa.nl © - Wszelkie prawa zastrzeżone. Ocena firmy: 4.8/5 na podstawie 543 opinii.

Logo Kifid Logo NVGA