Gyvybės draudimas Nyderlanduose

Gyvybės draudimas Nyderlanduose

Kokia yra gyvybės politika Nyderlanduose?

Polisa.nl partnerio polisas yra gyvybės draudimas.

Tai saugumo priemonė, padėsianti jūsų artimiesiems išvengti finansinių problemų po jūsų mirties.
Jei neturite partnerio, apsidraudę gyvybės draudimu užtikrinsite orų gyvenimą savo vaikams ar gyviems artimiesiems.

100 000 € gyvybės draudimas nuo 6 €/mėn

Draudimas mirties atveju Nyderlanduose siekia iki 100 000 €.

Mėnesio įmoka išlieka tokia pati visą draudimo laikotarpį.

• 100 000 € grynaisiais Jūsų artimiesiems
• Nuo 6 € per mėnesį
• Draudimas iki 75 metų amžiaus
• Taip pat esate apdraustas, jei grįšite į Lietuvą.

Kam skirtas gyvybės draudimas?

• Gyvybės draudimas gali padėti jūsų šeimai išlaikyti gerą gyvenimo lygį
• Gyvybės draudimas gali padėti sumokėti užstatą ar nuomą
• Gyvybės draudimas gali padengti laidojimo išlaidas ir sumokėti negrąžintas skolas
• Galvokite apie savo artimuosius, nepalikite šeimos su finansinėmis problemomis, stresu ir rūpesčiais.

Gyvybės draudimas – kam jis man?

1. Jei gyvenate santykiuose, žinote, kad mokate kasdienio gyvenimo išlaidas kartu. Kai vienas iš jūsų miršta, vienas likęs žmogus visus finansinius reikalus turi padengti iš savo kišenės, o tai dažnai neįmanoma. Gyvybės draudimo Olandijoje dėka jūsų šeima išvengs nereikalingų problemų po jūsų mirties.

2. Jei jūs ir jūsų partneris žūsite nelaimingo atsitikimo metu, gyvybės draudimas suteiks jūsų vaikams orų gyvenimą ir lėšų, kurios ramiai padengs pragyvenimo ir mokslo išlaidas bent keliolika metų.

3. Apdraustasis gali būti ir draudėjas. Kartais apdraustasis yra ir naudos gavėjas, ir draudėjas, pavyzdžiui, jei asmuo neturi partnerio. Tada jūsų palikti pinigai yra paveldėjimo dalis. Apdraustasis asmuo taip pat gali būti draudėjas, pavyzdžiui, jei naudos gavėjas yra nepilnametis.

Kontaktinė forma