Prowadzisz pod wpływem alkoholu? Za skutki wypadku zapłacisz z własnej kieszeni!

Jeśli spowodujesz wypadek pod wpływem alkoholu czekają Cię bardzo poważne konsekwencje, które mogą mieć wpływ na całe Twoje życie!!!

1. Możliwość utraty prawa jazdy!

Jest to prawdopodobnie najmniej dotkliwy że wszystkich skutków nie mniej jednak znaczący jeśli jesteś na przykład kierowcą zawodowym. Automatycznie tracisz możliwość wykonywania profesji i źródło dochodów.

2. Natychmiastowe wygaśnięcie ubezpieczenia!

W konsekwencji nie jesteś ubezpieczony na szkodę powstałą w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu, a wszystkie koszty ponosisz sam.

3. Pokrycie kosztów w całości z własnych środków!

Mamy na myśli bardzo wysokie kwoty, nie odnoszące się tylko do naprawy zniszczonego pojazdu ale takie jak np. koszty leczenia i rehabilitacji ofiary, wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, zadośćuczynienia oraz renty, która będziesz musiał w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu – płacić ofierze do końca życia.

4. Zajęcie przez komornika posiadanego majątku!

Jeśli nie posiadasz wystarczającego majątku na pokrycie wyrządzonej przez Ciebie szkody - następuje zajęcie całego Twojego majątku lub majątku Twojej rodziny.

5. Ograniczone możliwości ubezpieczenia w przyszłości!

Jeśli spowodowałeś kolizję pod wpływem alkoholu żadna z dostępnych firm ubezpieczeniowych nie będzie chciała Cię ubezpieczyć.

Wylicz wysokość składki za darmo

Udostępnij i oceń ten post:

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń Kontakt

Polisa.nl © - Wszelkie prawa zastrzeżone. Ocena firmy: 5/5 na podstawie 143 opinii.

Logo Kifid Logo NVGA