Гражданска отговорност за строителни фирми

Какво представлява гражданската отговорност за строителните фирми в Polisa.nl?

Погрижете се за вашето спокойствие, не мислете за опасностите и работете със застраховка Гражданска отговорност за фирми в Холандия.

За кого е застраховката “Гражданска отговорност” за строителни фирми?

Работите в строителния бранш, самоосигурявощо лице сте и винаги искате да предоставяте на клиентите си висококачествени услуги. Трябва да държите сметка за многобройни рискове едновременно. Един от най-големите рискове е рискът от повреда на чужда собственост на строителния обект, случайна повреда, която ще доведе до големи финансови разходи – те ще бъдат за ваша сметка!

Освен това много клиенти, преди да започнат сътрудничество със ZZP-с, изискват те да имат застраховка „Гражданска отговорност“, т.е. сключването на такава застраховка  ще увеличи поръчките и вашата почасова ставка.

В Polisa.nl имаме решение за вас – ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ.

ПРОВЕРЕТЕ СЕГА!

За кого е застраховката ZZP?

За всички хора, работещи в строително-монтажната индустрия, тоест: дърводелци, бояджии, водопроводчици, монтажници, електротехници, „майстори“. Защо застраховката „Гражданска отговорност“ за щети причинени на  трети страни, т.е. „Гражданска отговорност“ за фирми в Холандия, е толкова важна?

Представете си: изпускате тежък инструмент и повреждате скъп под от естествен камък, ваша машина или инструмент пада от скелето и наранява минувач или счупва фасадно стъкло на сграда. САМО ВИЕ носите отговорност за всички подобни събития, вие ще получите иск да покриете щетите, който може да надхвърли вашите няколкомесечни, а понякога дори годишни доходи!

Какво покрива гражданската отговорност за строителни фирми в Холандия?

  • Материалните и телесните щети, за които носите отговорност
  • Повреда на вашите наети инструменти и материали
  • В допълнение, POLISA.NL покрива щети на персонал, нает от вас за периода на строителните дейности или ремонта, като например временни работници.

Вие сте застраховани от датата на подписване на договора.

Гражданска отговорност на строителна фирма, калкулатор – колко ще платите?

Ние ще изчислим внимателно вашата премия в Polisa.nl – ще вземем предвид вашата професия, извършваната от вас работа и ще ви посъветваме за най-добрата сума за застраховка.

Polisa Poses angelika

Какви ваши данни са ни необходими?

  • Име на фирмата
  • KvK номер (регистрационен номер в Търговската палата)
  • Годишен оборот на фирмата
  • Имейл адрес
  • Телефонен номер

Не чакайте повече, още днес сключете застраховката
Гражданска отговорност за строителния бранш и спете спокойно!

При сключване на застраховка и за служебния си автомобил
ще получите по-голяма отстъпка от пакета!

Вижте и нашето ново предложение за финансов лизинг – избор
от над 60 000 автомобила!