За нас

Polisa.nl е независима и самостоятелна застрахователна консултантска компания, разположена в Хертогенбош.

Polisa.nl работи на национално ниво. Polisa.nl е дъщерно дружество на Polisa b.v. и е призната за доставчик на финансови услуги от нидерландския орган за финансовите пазари (AFM). Номер на лиценз: 12042369

Нашата сила се състои в разумна стратегия за покупка, особено за нашата целева група, лично внимание към нашите клиенти и висококачествени съвети.

Polisa.nl възлага своите застрахователни дейности на Nederlandse Assuradeuren B.V.

Какво означава за това за Вас?

Заради интензивното сътрудничество и близостта между Polisa B.V. и Nederlandse Assuradeuren, Polisa B.V. първоначално ще се опита да осигури застраховане с Nederlandse Assuradeuren. В случай, че застрахователните продукти не отговарят или не са възможни, Polisa B.V. ще проучи алтернативите на други застрахователи.

Nederlandse Assuradeuren BV действа като упълномощен представител на различни известни застрахователни компании: www.nederlandseassuradeuren.nl

Нуждаете се от помощ? Обадете ни се Контакт