Формуляр за щети – правилно докладване на инцидент

В случай на произшествие или сблъсък е важно и двете страни да попълнят формуляра за щети. Само правилно поп ълнен документ ще гарантира, че обезщетението ни е оценено правилно, и ще ускори получаването на дължимата сума.

Ръководство за процедура при сблъсък

  • Не забравяйте да съставите формуляра за щети заедно с водача на другото превозно средство. Много е важно и двете страни в инцидента да подпишат документа. Препоръчваме формулярът да се попълни на мястото на инцидента, за да бъде попълнена правилно цялата информация.
  • Попълнете документа и на гърба на първата страница. След това предайте формуляра на нашите специалисти.
  • Ако на мястото на инцидента е имало свидетели, добре е да ги попитате за името и номера им за връзка. Възможно е това лице да е необходимо като свидетел.
  • И двете страни ли са попълнили формуляра за щета? Следващата стъпка е да се направят снимки на щетите по двата автомобила. Това ще даде на застрахователната компания по-пълна представа за случилото се в действителност.

Формуляр за щета – как можете да ни го изпратите?

Съгласно условията на застрахователната полица застрахованият е длъжен да ни информира за пътнотранспортно произшествие възможно най-скоро. За улеснение, това може да се направи по два начина:

В писмен вид

Изтеглете формуляра за щета (pdf) и го разпечатайте. След това изпратете попълнения документ на адрес:

Polisa.nl

Burgemeesters Godschalxstraat 59

5235 AB, ‘s-Hertogenbosch

Или по имейл на адрес: info@polisa.nl.

По телефона

Съобщете за ситуацията на нашите специалисти между 9:00 и 17:30 ч. на телефонен номер: 088 1021 544.

Когато се свържете с нас, подгответе:

  • Номер на полицата
  • Ви,Датата на настъпване на произшествието/повредата,
  • Причината за повредата (ако е известна).
  • Приблизителна стойност на ремонта (ако е известна).
  • Данни за насрещната страна.

Допълнителна информация за щетите от сблъсък можете да намерите в нашата брошура.