Калкулатор на автомобилната застраховка Автокаско в Нидерландия – Polisa.nl

Autocasco

Autocasco (съкратено AC) е доброволна застраховка на моторни превозни средства, която Ви предпазва от тежки финансови последици при повреда, унищожаване или кражба на Вашето превозно средство. AC покрива щети, причинени на Вашия автомобил, дори и те да са причинени по Ваша вина.

Какво е Autocasco и какво покрива?

Застраховката AC, известна също като застраховка „всички рискове“, е най-широко разпространената форма на автомобилна застраховка в Нидерландия.

Застраховката Autocasco покрива щети, причинени както на пътя, така и извън него. Това гарантира, че няма да претърпите тежки финансови последици при събития като кражба, пожар, природни стихии, вандализъм или повреда при паркиране.  

Обезщетения по застраховка на МПС (AC)

Autocasco включва всички предимства на основната задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и покрива освен щетите, които сте причинили на някой друг с автомобила си, също и щетите, причинени на Вашия автомобил, дори и да са по Ваша вина. Освен това сте застраховани срещу последиците от вандализъм и кражба. Препоръчваме автомобилите на възраст не повече от 6 години винаги да бъдат застраховани с гражданска отговорност + пълна застраховка АС.

Можете да разширите AC на Вашия автомобил с правна застраховка и застраховка на пътниците, както и пътна помощ в Холандия или в цяла Европа. Не се колебайте и се свържете с нас, застраховайте Вашия автомобил.